Gangam style :-)


dṛṣṭaiḥ svabhāva-janitair vapuṣaś ca doṣair
na prākṛtatvam iha bhakta janasya paśyet
gańgāmbhasāḿ na khalu budbuda-phena-pańkair
brahma-dravatvam apagacchati nīra-dharmaiḥ


"Čistý oddaný, umístěný ve svém původním postavení - vědomý si Krišny, se neztotožňuje s tělem. Neměli bychom se na něho dívat z materialistického hlediska. Měli bychom přehlídnout, že má tělo, které se narodilo v nízké rodině, se špatnou barvou pleti, křivé, nemocné nebo neduživé. Obyčejnému zraku mohou být nedokonalosti těla čistého oddaného zřejmé, ale i přes všechny zdánlivé nedostatky nemůže být jeho tělo znečištěno. Je právě jako voda Gangy, která se během období dešťů zakalí a je plná bublin a pěny. Voda Gangy se neznečistí. Ti, kteří pokročili v duchovním porozumění, se v Ganze vykoupou, aniž by stav vody brali v úvahu."

- Nektar oddanosti, verš 6


Společnost oddaných

HH Dása A.Č. Bhaktivaibhava Svámí

Dása A.Č. Bhaktivaibhava Svámí vysvětluje důležitost sdružování se s oddanými.

Rád bych trochu zdůraznil důležitost sdružování se s oddanými, protože se stává, že mladí oddaní mají tendenci si myslet, že vědomí Krišny se dá praktikovat o samotě. A po nějaké době rozvinou svoje vlastní pochopení, co je vědomí Krišny. Takto je velice obtížné udržet si inspiraci a nadšení, protože celé tajemství vědomí Krišny je záviset na společnosti oddaných a tímto způsobem získat Krišnovu přízeň. Protože, jak víme, není prostě možné obrátit se přímo na Krišnu, ačkoliv je to možná naše tendence. Chceme jít ke Krišnovi přímo. Někdy odkryjeme svoji mysl a hledáme Krišnu: "Kde je Krišna? Kde Ho můžu vidět? Proč Ho nemůžu vidět?" Není však možné přistoupit k Němu přímo. Samozřejmě, že se chceme stát vědomými Krišny, ale musíme zkrátka přijmout správný proces. Ve védské literatuře je mnoho veršů, které vyslovil Pán Šiva nebo samotný Pán Krišna nebo další velcí oddaní Krišny, které vysvětlují důležitost následování ve šlépějích oddaných Krišny, a nejít ke Krišnovi přímo.

Písnička "Můj příběh"

Můj příběh

Chtěla jsem si jenom zlehka vyzkoušet
stvořit vesmír, kde by každý mohl smět
plnit všechny svý touhy, na štěstí a lásku zda jsou-li,
ptám se.

Proč Krišnovi oddaní nejedí česnek a cibuli

Kúrma dása

Možná víte, že česnek a cibule spolu s pórkem, pažitkou a šalotkou patří do botanické skupiny česnekovitých (allium). Oddaní tyto rostliny nejedí, protože je nelze nabídnout Krišnovi a nejsou příznivé pro praktikování oddané služby.

Podle Ajurvédy, klasické indické zdravotní vědy, jsou potraviny rozděleny do tří kategorií – sattvické, radžasické a tamasické – potraviny v kvalitě dobra, vášně a nevědomosti. Cibule, česnek a ostatní rostliny rodu česnekovitých jsou klasifikovány jako radžasické a tamasické, což znamená, že zvyšují vášeň a nevědomost.

Indiánská mantra

Náčelník, Nešunka, Kumuča, Nangikoma, Oddaný
Rekvizity: 4 oštěpy, luk a šíp, deka, šátek na pusu, deka na přehození přes podložky, sušené maso+vak, kartály, knihy, kokosky, vozík, provaz, nožík pro Vrindu